Logan Elm vs Miami Trace

Logan Elm vs Bloom-Carroll

Logan Elm vs Liberty Union

Logan Elm vs Bexley

Logan Elm vs Teays Valley

Logan Elm vs Liberty Union

Logan Elm vs Amanda-Clearcreek

Logan Elm vs Hamilton Township

Logan Elm vs Washington

Logan Elm vs Circleville